FOTO ALBUMI

FOTO ALBUMI SVI    - LINK

2007.
Svjetski dan bubrega 13.03.2007.
Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva 24 05 2007 Slatina
Svjetski dan doniranja organa 27.10.2007.

2008.
Svjetski dan bubrega 13. 03.2008. Vtc
Izborna skupština 2008.
Izlet na virovitičke Ribnjake 2008.

2009.
Dani hipertenzije i Nac dan darivanja organa 05.2009.

2010.
Izvještajna Skupština udruge 2010.
Europski dan darivanja organa 16.10.2010.

2012.
Izborno-izvještajna Skupština 14.06.2012.
Izlet na virovitičke Ribnjanke 17.06.2012.

2013.
Skupština udruge 19.02.2013.
Svjetski dan bubrega Virovitica 14.03.2013.
Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva Vtc 25.05.2013.
Donacija sjedalica Jamnice i dijaliziranim članovima za Božić 20.12.2013.

2014.
Svjetski dan bubrega Virovitica 13. 03.2014.

2015.
Redovna izvještajna Skupština.
Svjetski dan bubrega 12.03.2015.
Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva 26.05.2015.

2016.
Izvještajno - Izborna skupština 28.02.2016.
Svjetski dan bubrega 10.03.2016.
Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva 25.05.2016.
Vitez 2016.
Europski dan darivanja organa - Virovitica 08.10. 2016.

2017.
Redovita Izvještajna Supština 26.02.2017.
Svjetski dan bubrega Viroviica 09.03.2017.
Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva 26.05.2017.
Europski dan darivanja organa 14.10.2017.

2018.
Redovita sjednica Skupštine 11.02.2018.
Svjetski dan bubrega 08.03.2018.
Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva 26.05.2018.
Europski dan darivanja organa 13.10.2018.
Donacija LED tv-a Odjelu hemodijalize 08.01.2019.

2019.
Redovna izvještajna Skupština 24.02.2019.
Svjetski dan bubrega 07.03.2019.
Svjetski dan bubrega 14.03.2019. Pitomača - Pitomi radio
Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa 25.05.2019.
Izlet na virovitičke Ribnjake 29.09.2019.
Europski dan darivanja organa 12.10.2019.

2020.
Redovna izvještajna Skupština i Izborna Skupština 23.02.2020.

2022.

RTL - transplantacija u Hrvatskoj