srijeda, 26. svibnja 2021.

Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva - 26.svibanj

Danas obilježavamo Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva, ujedno obilježavajući 14.godišnjicu članstva u Eurotransplantu u koji je Hrvatska uz Austriju, Njemačku, Nizozemsku, Belgiju, Luksemburg i Sloveniju, kao 7. zemlja članica pristupila 26.05.2007.godine.

Eurotransplant je međunarodna organizacija koja sada broji 8 zemalja uključujući uz nabrojene i Mađarsku, a pruža usluge transplantacijskim centrima, laboratorijima i donorskim bolnicama koje međusobno surađuju u ovim zemljama, povezujući na najbolji moguči naćin donorski organ sa primateljem, a ujedno se zalaže za optimalno iskorištavanje raspoloživih donorskih organa.

Sve aktivnosti i napori Nacionalnog transplantacijskog programa pri obilježavanju usmjerena su na to kako doprijeti do što većeg broja ljudi i približiti im kulturu darivanja te promicati vrijednosti darivanja organa i tkiva.

Posebno smo usmjereni na obitelji darivatelja organa i tkiva jer sa njima sve počinje i bez njih dar života drugome ne bi bio moguć.RTL - transplantacija u Hrvatskoj