nedjelja, 23. veljače 2020.

Održana Izvještajno - Izborna Skupština udruge

Danas, 23.02.2020. (nedjelja) održali smo Redovnu Izvještajnu te ujedno i Izbornu Skupštinu naše Udruge.
Nakon okupljanja, te utvrđivanja kvoruma, predsjednik udruge Željko Lacko, pozdravio je sve prisutne te predložio Dnevni red koji je jednoglasno usvojen.
Nakon uvodnog govora predsjednika Uduge, nazočnima se obratila u ime ravnatelja Opće bolnice Virovitica, g. Dinka Blaževića, glavna sestra bolnice g. Lidija Knapić, pomoćnik ravnatelja za sesrinstvo, koja je u kratkom izlaganju izrazila pozitivne utiske i uspješnost suradnje sa našom udrugom.

Radno predsjedništvo nastavilo je Izvještajnu Skupštinu prema Dnevnom redu. 
Izvještaj o radu Udruge za 2019. pročitao je predsjednik Udruge Željko Lacko, te pobrojao sve aktivnosti koje smo uspješno odradili prošle godina, a koje su bile zacrtane Planom rada za 2019., osim što nismo uspjeli pronaći odgovarajući novi prostor smještaj i rad udruge.

Financijski izvještaj podnio je blagajnik Željko Živković, te naglasio da smo uspjeli ostvariti donacije po projektima Vrikoma doo, Flore Vtc doo, Plin Vtc doo, te Grada Virovitice u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn, te sakupili 4.140,00 kn članarine, odnosno ukupno smo u  2019. godini ostvarili 9.140,00 kn primitaka, te imali 8.705,07 kn izdataka po odobrenim projektima i ostalim troškovima udruge, uglavnom za održavanje redovitih akcija kroz godinu, održavanje Skupštine te izleta na virovitičke Ribnjake za naše članove, dijalizirane i transplantirane bubrežne bolesnike.
Godinu smo završili sa 434,93 kn u plusu.

Izvješče Nadzornog odbora, pročitao je tajnik Damir Bedeković, budući je predsjednik NO zbog bolesti bio spriječen učestvovati na Skupštini.
U izvještaju je zaključeno da nema primjedbi na rad udruge u 2019.godini

Podneseni izvještaji su jednoglasno prihvaćeni.


Djelatnik Odjela za hemodijalizu Opće bolnice Virovitica, Matija Matoković, viši med. tehničar održao je dva zanimljiva predavanja:
1. Prehrana dijaliziranih pacijenata i
2. Pravilna njega arterio-venskog pristupa
Obje su bile interesantne te korisne za dijalizirane pacijente ali i medicinsko osoblje.

Nakon što su održane sve točke Dnevnog reda za Redovnu Izvještaju Skupštinu, na red je došla Izborna Skupština zbog skorog isteka mandata sadašnjim tijelima upravljanja Udrugom.

Dana je mogućnost za predlaganje novih članova tijela upravljanja, no budući da nije bilo prijedloga, predloženo je, od strane nazočnih članova, te jednoglasno i glasovanjem prihvaćeno, da sadašnji članovi tijela upravljanja Udruge ostanu i u narednom mandatu od 4 godine, sada već treći puta po redu.
Tako su u tijelima upravljanja i dalje:

Željko Lacko - predsjednik

Josip Barišin - dopredsjednik

Željko Lacko - Likvidator

Damir Bedeković– tajnik

Izvršni odbor:
 1. Željko Lacko
 2. Josip Barišin
 3. Mladen Mihelčić
 4. Željko Živković – blagajnik
 5. Damir Bedeković
 6. Danijela Domokuš
 7. Drago Rajnović
 8. Zdravko Kukec
 9. Stjepan Meter
 10. Mirko Ljubas
Nadzorni odbor
 1. Marendić Darko – predsjednik
 2. Čavić Mirko – član
 3. Juras Željko - član
Stegovni sud:

1. Drago Nađaković
2. Ivan Vida
3. Ivan Kulaš

Nakon zahvale na ponovnom izboru predsjednik Udruge Željko Lacko predložio je i Plan rada za 2020. godinu koji je jednoglasno prihvačen.

Pod točkom razno,  javila nam se naša transplanitirana kolegica Kata Blažević koja je izjavila da će donirati =2.000,00 kn za dijalizirane pacijente na našoj hemodijalizi i njihove potrebe, što su nazočni  kao nagradom, zahvalili velikim pljeskom.


Nakon što su iscrpljene točne oba Dnevna reda, Skupština je završena u 11:20, te su prisutni pozvani na prigodni domjenak koji je protekao u ugodnom druženju svih okupljenih.

Više fotografija LINK:

Članak ICV-a  - LINK
utorak, 11. veljače 2020.

Izvještajno - Izborna skupština

P O Z I V

ČLANOVIMA UDRUGE

Temeljem članka 25. Statuta Udruge dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Virovitičko-podravske županije, sazivam Redovnu sjednicu Skupštine Udruge dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Virovitičko-podravske županije, koja će se održati

23. veljače 2020. godine (nedjelja) u 10 sati
u Društvenom domu Opće bolnice Virovitica.

Dnevni red:

Izvještajna Skupština

 1. Otvaranje skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
1.a. Utvrđivanje broja nazočnih i kvoruma,
 1. Pozdravni govor gostiju
 2. Izvješće predsjednika o radu Udruge za 2019.
 3. Financijsko izvješće Udruge za 2019.
 4. Izvještaj Nadzornog odbora za 2019.
 5. Donošenje odluka o prihvaćanju prethodnih izvješća za 2019.
 6. Plan rada za 2020.godinu.

Izborna Skupština

 1. Davanje razrešnice dosadašnjim članovima tijela Udruge (predsjedniku, IO, NO)
 2. Prijedlog za nove članove tijela Udruge
 3. Izbor predsjednika, podpredsjednika, tajnika i članova Izvšrnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovnog suda.
 4. Donošenje prijedloga programa rada za 2020.
 5. Pitanja i prijedlozi.

N A P O M E N A :

Obzirom da je ovo ujedno i IZBORNA skupština, stoga prema čl. 23 Statuta udruge, molimo da se obavezno odazovete na njeno zasjedanje, a ukoliko ste opravdano spriječeni molimo da to javite do 15.02.2020. na
098 541 361

Nakon službenog dijela održat će se prigodni domjenak

Predsjednik
Željko Lacko

RTL - transplantacija u Hrvatskoj