srijeda, 24. veljače 2021.

Održana redovita Izvještajna Skupština

Unatoč epidemiološkim mjerama uzrokovanim Koronavirusom COVID-19, održali smo redovnu sjednicu (Izvješajnu) Skupštinu i to daljinskim putem - pismeno - elektronski. Glasovanje je završeno zaključno u 21 sati i 00 minuta, 24.02.2020.godine, te je nakon toga provedena kontrola tj. brojanje broja potpisa, poziva i primljenih SMS-ova. Glasovalo je ukupno 45 članova udruge, što čini natpolovičnu večinu ukupnog broja članova udruge te su time sva Izvješća za 2020.-tu godinu i prijedlozi prihvaćeni u cijelosti. Potpisom je glasovalo sa DA 36 članova, 2 pismenim putem, 2 telefonski i 5 SMS-om, ukupno 45 (od ukupno 67) članova.

Temeljem članka 25. Statuta Udruge dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Virovitičko-podravske županije, sazivam Redovnu sjednicu Skupštine Udruge dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Virovitičko-podravske županije, koja će se zbog nastale COVID-19 situacije održati daljinskim putem - elektronski.

24. veljače 2021. godine (srijeda)

Skraćenu verziju Izvještaja za Redovnu sjednicu Skupštine svi članovi dobili su osobno ili poštom prije održavanja, dok se cjeloviti Izvještaji nalaze ovdje nastavno ispod te se mogu pročitati.

Zbog Covid-19 epidemioloških mjera, iznimno ove godine, u Radno predsjedništvo imenujem za zapisničara tajnika udruge Damira Bedekovića, ovjerovitelje zapisnika, Zdravko Kukec i Željko Živković, te Josip Barišin za validaciju glasovanja.


Dnevni red:

  1. Izvješće predsjednika o radu Udruge za 2020.

  2. Financijsko izvješće Udruge za 2020.

  3. Izvještaj Nadzornog odbora za 2020.

    3a. Umjesto preminulog člana NO Mirka Čavića predlaže se za člana NO Željko Zidarić

  4. Plan rada za 2021.godinu.

  5. SMS glasovanje o prihvaćanju prethodnih izvješća za 2020, a umjesto SMS-a hemodijalizirani članovi mogu potpisati listu na Odjelu Hemodijalize OB VTC.


UPUTA O NAČINU GLASOVANJA

Nakon što ste pročitali ispod objavljene cjelovite Izvještaje, danas, srijeda 24.veljače 2021. najkasnije do 21 sat pošaljite SMS poruku na 098 872 098 (tajnik udruge Damir Bedeković) sa potvrdom vašeg glasovanja za prihvaćanje izvještaja sa DA ili neprihvaćanje izvještaja sa NE, npr:

Broj članske iskaznice

Vaše ime i prezime

odgovor DA ili NE

38

Damir Bedeković

DA


PRIMJER: SMS na 098 872 098 sadržaj 38 Damir Bedeković DA

RTL - transplantacija u Hrvatskoj